Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

A Rheva AB är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vi samlar in så lite information som möjligt.

Personuppgifter som behandlas

Information som inhämtas:

  • Namn och (eventuellt) företagsnamn
  • Fakturaadress/leveransadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Hur hämtar vi informationen?

A Rheva AB samlar in upplysningar genom:

  • Telefonsamtal
  • Mailkonversation
  • Beställningar på våra webbsidor

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan A Rheva AB inhämta uppgifter från tredje part, t.ex. adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter.

Vad är ändamålet med information som inhämtas?

  • Ge tillgång till våra produkter och tjänster
  • Sända relevant information
  • Ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats lagras i våra CRM-system.

Hur tas informationen bort?

Information tas bort efter kundens kontakt med vår kundtjänst.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men A Rheva AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å A Rheva ABs vägnar.

Personuppgiftsbiträde

I de fall det är nödvändigt för att kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträde för oss. Dessa företag behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator. Den typen av cookies som vi använder kallas sessionscookies och används av rent tekniska skäl för att du skall kunna använda webbplatsen på bästa sätt och för att registrera besöksstatistik.

Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (trädde i kraft den 25 juli 2003) ska alla som besöker webbplatser informeras om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats

Dataskyddsansvarig

Göran Westberg är dataskyddsansvarig för A Rheva AB, organisationsnr: 559123-7663, Pilspetsvägen 28, 583 37 Linköping, Sverige, och ansvarar för att denna policy följs.

Frågor om GDPR
info@rheva.se